รู้ยัง บัตรทอง 30 บาท ครอบคลุมรักษาโควิด 19

sassy-now 03/03/2020 12:47 น.
รู้ยัง-บัตรทอง-30-บาท-ครอบคลุมรักษาโควิด-19

มี..2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยแพร่หลักการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยผู้ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยว่าป่วยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิของท่าน กรณีไปต่างจังหวัดให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐ สวมหน้ากากอนามัย แจ้งประวัติไม่ปกปิดข้อมูล เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อโคโรน่า 2019 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับอาการป่วยเข้าข่ายโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

          1. มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

          2. มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว เหนื่อย หายใจลำบาก

          3. ช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ได้เดินทางไป/มา หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด ,มีอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ระบาด,มีประวัติใกล้ชิด/ส้มผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด19

          4. เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้โดยมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ/เป็นบุคลากรทางการแพทย์/ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้

 

ในส่วนของผู้ที่อาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์แต่สงสัยว่าจะป่วย แล้วต้องการตรวจหาเชื้อโดยแพทย์ไม่ได้วินิจฉัยไม่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจเอง ใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้ แม้จะจ่ายเงินเองก็ไม่ควรไป ทั้งนี้การไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเพิ่มโอกาสเสี่ยงรับเชื้อ เพิ่มภาระให้บุคลากรสาธารณสุขโดยไม่จำเป็น รวมทั้งน้ำยาที่ใช้ตรวจโรคโควิด 19 มีจำนวนจำกัด ต้องเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็นกับผู้ป่วยกลุ่มเฝ้าระวังเท่านั้น

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : komchadluek.net

ADS

สล็อตเว็บตรง

https://www.naayers.org/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.jazzloftproject.org/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://bullcreekdistillery.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อต

www.windstreampower.com/

สล็อต

สล็อตเว็บตรง

https://www.kirstyleanne.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.kenilworthchessclub.org/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.danielefoods.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://comisiondeprimariave.org

สล็อตเว็บตรง

สล็อต

https://hireforukraine.org/

สล็อต

สล็อตเว็บตรง

https://playtmg.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.sacmetroarts.org/

สล็อตเว็บตรง