ร้านค้าออนไลน์หนาวแน่ ฝากหรือรับโอนเงินถี่ 3 พันครั้งขึ้นไป ต้องจ่ายภาษี

sassy-now 25/12/2019 11:44 น.
ร้านค้าออนไลน์หนาวแน่-ฝากหรือรับโอนเงินถี่-3-พันครั้งขึ้นไป-ต้องจ่ายภาษี

ร้านค้าออนไลน์มีหนาว ถูกเรียกเก็บภาษีจากกรมสรรพากร กรณีโอนเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี รวมกันแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือมีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี รวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป


ภายหลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของกระทรวงการคลัง กำหนดให้สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีมันนี่ มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมา ต่อกรมสรรพากร ภายในวันที่ 31 มี.ค.ของทุกปี เริ่มครั้งแรก มี.ค.2563 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร


ส่วนวิธีการรายงานตามกฎกระทรวงตามมาตรา 3 สัตตรสแห่งประมวลรัษฎากร หากบุคคลเข้าข่ายมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ได้แก่ 1. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน ตั้งแต่ 3,000 ครั้ง ขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร และ 2. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวม 2,000,000 บาทขึ้นไปต่อปี


ดังนั้น ทางธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีมันนี่ จะต้องรายงานข้อมูล 1. เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ 2. ชื่อ-สกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญ ชื่อของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล 3. จำนวนครั้งของการฝาก หรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน 4. จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน และ 5. เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลต้องรายงานข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของปี 2562 เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2562 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยกำหนดให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะข้างต้นตามรูปแบบข้อมูล (Format) และมีฟิลด์ข้อมูล (Data Field) ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด และอาจดำเนินการจัดทำและนำส่งเป็นภาษาอังกฤษ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้.

 

 

ขอบคุณที่มาข่าว : www.thairath.co.th

ADS

สล็อตเว็บตรง

https://www.naayers.org/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.jazzloftproject.org/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://bullcreekdistillery.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อต

www.windstreampower.com/

สล็อต

สล็อตเว็บตรง

https://www.kirstyleanne.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.kenilworthchessclub.org/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.danielefoods.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://comisiondeprimariave.org

สล็อตเว็บตรง

สล็อต

https://hireforukraine.org/

สล็อต

สล็อตเว็บตรง

https://playtmg.com/

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

https://www.sacmetroarts.org/

สล็อตเว็บตรง