ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 04/04/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 28/03/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

ไม่มีสเต็ป 5

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 21/03/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

ไม่มีสเต็ป 4

สเต็ป 5

ไม่มีสเต็ป 5

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 20/03/2020

สเต็ป 3

W

L

P

สเต็ป 4

P

P

L

W

สเต็ป 5

W

L

P

P

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 18/03/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

ไม่มีสเต็ป 4

สเต็ป 5

ไม่มีสเต็ป 5

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 16/03/2020

สเต็ป 3

สเต็ป 4

l

W

L

W

สเต็ป 5

ไม่มีสเต็ป 5

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 15/03/2020

สเต็ป 3

w

L

L

สเต็ป 4

W

W

W

L

สเต็ป 5

w

W

L

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 14/03/2020

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

L

D

W

W

สเต็ป 5

W

L

L

W

D

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/03/2020

สเต็ป 3

P

P

P

สเต็ป 4

P

P

P

P

สเต็ป 5

P

P

P

P

P

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 12/03/2020

สเต็ป 3

W

P

w

สเต็ป 4

L

W

P

w

สเต็ป 5

W

P

w

W

L