ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 29/02/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 28/02/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 27/02/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 26/02/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 25/02/2024

สเต็ป 3

W

L

L

สเต็ป 4

L

L

L

L

สเต็ป 5

L

L

w

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 24/02/2024

สเต็ป 3

L

L

l

สเต็ป 4

W

W

P

L

สเต็ป 5

L

L

W

L

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 23/02/2024

สเต็ป 3

L

w

W

สเต็ป 4

l

L

W

W

สเต็ป 5

W

W

L

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 22/02/2024

สเต็ป 3

L

W

L

สเต็ป 4

L

L

W

L

สเต็ป 5

L

w

W

l

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 19/02/2024

สเต็ป 3

L

w

W

สเต็ป 4

L

W

L

W

สเต็ป 5

L

L

W

L

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 18/02/2024

สเต็ป 3

สเต็ป 4

w

L

W

L

สเต็ป 5

W

W

L

W

W