ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 17/06/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 15/06/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/06/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 12/06/2024

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 11/06/2024

สเต็ป 3

W

L

l

สเต็ป 4

W

L

L

W

สเต็ป 5

L

D

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 10/06/2024

สเต็ป 3

W

W

W

สเต็ป 4

D

L

W

W

สเต็ป 5

W

W

W

L

D

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 07/06/2024

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

L

W

D

L

สเต็ป 5

W

W

L

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 06/06/2024

สเต็ป 3

W

l

W

สเต็ป 4

W

W

D

l

สเต็ป 5

W

l

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 05/06/2024

สเต็ป 3

W

l

W

สเต็ป 4

W

W

W

w

สเต็ป 5

w

W

W

w

L