ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 14/12/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/12/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 12/12/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 11/12/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 10/12/2019

สเต็ป 3

W

L

W

สเต็ป 4

L

W

W

L

สเต็ป 5

W

W

W

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 08/12/2019

สเต็ป 3

W

w

W

สเต็ป 4

W

l

W

L

สเต็ป 5

W

L

L

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 07/12/2019

สเต็ป 3

L

W

W

สเต็ป 4

W

L

W

W

สเต็ป 5

L

L

L

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 06/12/2019

สเต็ป 3

L

l

W

สเต็ป 4

W

L

W

W

สเต็ป 5

L

L

W

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 05/12/2019

สเต็ป 3

W

L

W

สเต็ป 4

W

L

W

L

สเต็ป 5

W

L

L

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 04/12/2019

สเต็ป 3

W

W

W

สเต็ป 4

L

L

W

D

สเต็ป 5

W

W

W

W

L