ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 14/08/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/08/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 12/08/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 11/08/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 10/08/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 09/08/2020

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

L

W

W

l

สเต็ป 5

W

L

D

L

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 08/08/2020

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 07/08/2020

สเต็ป 3

w

l

W

สเต็ป 4

L

W

W

L

สเต็ป 5

w

l

W

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 06/08/2020

สเต็ป 3

W

w

W

สเต็ป 4

D

W

W

L

สเต็ป 5

W

w

W

D

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 05/08/2020

สเต็ป 3

W

L

W

สเต็ป 4

W

L

L

W

สเต็ป 5

W

L

W

W

L