ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 22/01/2022

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 21/01/2022

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 20/01/2022

สเต็ป 3

W

L

W

สเต็ป 4

W

W

W

L

สเต็ป 5

W

L

L

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 19/01/2022

สเต็ป 3

W

L

L

สเต็ป 4

W

L

L

P

สเต็ป 5

W

l

W

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 17/01/2022

สเต็ป 3

W

L

W

สเต็ป 4

W

L

L

W

สเต็ป 5

W

L

W

L

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 16/01/2022

สเต็ป 3

L

l

L

สเต็ป 4

L

l

L

W

สเต็ป 5

W

w

L

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 15/01/2022

สเต็ป 3

W

W

W

สเต็ป 4

W

L

l

W

สเต็ป 5

w

L

W

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 14/01/2022

สเต็ป 3

L

W

W

สเต็ป 4

W

W

L

L

สเต็ป 5

L

W

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/01/2022

สเต็ป 3

L

L

l

สเต็ป 4

W

W

P

W

สเต็ป 5

L

L

l

P

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 12/01/2022

สเต็ป 3

W

W

L

สเต็ป 4

L

P

L

w

สเต็ป 5

W

L

L

P

w