ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 10/06/2023

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 09/06/2023

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 08/06/2023

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 07/06/2023

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 06/06/2023

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 05/06/2023

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 04/06/2023

สเต็ป 3

W

W

L

สเต็ป 4

W

D

W

W

สเต็ป 5

W

W

L

l

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 03/06/2023

สเต็ป 3

L

W

W

สเต็ป 4

L

D

W

W

สเต็ป 5

W

D

w

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 02/06/2023

สเต็ป 3

W

P

L

สเต็ป 4

l

W

L

W

สเต็ป 5

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 30/05/2023

สเต็ป 3

W

W

W

สเต็ป 4

W

W

W

L

สเต็ป 5

W

W

W

W

W