ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 18/10/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 17/10/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 16/10/2019

สเต็ป 3

L

D

L

สเต็ป 4

W

W

D

W

สเต็ป 5

L

D

L

D

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 15/10/2019

สเต็ป 3

W

L

D

สเต็ป 4

W

L

W

L

สเต็ป 5

W

l

L

L

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 14/10/2019

สเต็ป 3

W

W

L

สเต็ป 4

L

W

L

W

สเต็ป 5

W

W

L

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/10/2019

สเต็ป 3

l

W

l

สเต็ป 4

L

W

L

l

สเต็ป 5

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 12/10/2019

สเต็ป 3

w

L

w

สเต็ป 4

L

L

L

W

สเต็ป 5

l

W

W

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 10/10/2019

สเต็ป 3

W

D

W

สเต็ป 4

W

w

L

w

สเต็ป 5

W

W

W

L

w

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 09/10/2019

สเต็ป 3

W

L

D

สเต็ป 4

L

W

W

W

สเต็ป 5

W

L

D

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 08/10/2019

สเต็ป 3

W

W

D

สเต็ป 4

W

W

l

l

สเต็ป 5

W

W

D

l

l