ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 26/10/2021

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 25/10/2021

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 24/10/2021

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 23/10/2021

สเต็ป 3

W

W

W

สเต็ป 4

L

W

W

W

สเต็ป 5

L

W

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 22/10/2021

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

L

w

W

w

สเต็ป 5

L

W

L

W

l

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 21/10/2021

สเต็ป 3

W

W

W

สเต็ป 4

L

L

l

L

สเต็ป 5

W

W

D

L

l

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 20/10/2021

สเต็ป 3

W

W

L

สเต็ป 4

W

l

W

W

สเต็ป 5

W

W

l

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 19/10/2021

สเต็ป 3

W

W

l

สเต็ป 4

L

L

W

W

สเต็ป 5

W

W

l

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 18/10/2021

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

W

W

W

L

สเต็ป 5

L

L

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 17/10/2021

สเต็ป 3

L

l

W

สเต็ป 4

W

W

L

L

สเต็ป 5

D

L

L

W

W