ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 17/06/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 16/06/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 15/06/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 14/06/2019

สเต็ป 3

W

D

w

สเต็ป 4

L

L

L

L

สเต็ป 5

W

D

w

L

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/06/2019

สเต็ป 3

w

W

W

สเต็ป 4

w

L

D

W

สเต็ป 5

w

W

W

L

D

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 12/06/2019

สเต็ป 3

รอสรุปผล

สเต็ป 4

รอสรุปผล

สเต็ป 5

รอสรุปผล

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 11/06/2019

สเต็ป 3

L

l

W

สเต็ป 4

W

L

L

W

สเต็ป 5

L

l

W

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 10/06/2019

สเต็ป 3

L

W

W

สเต็ป 4

W

W

W

W

สเต็ป 5

W

L

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 08/06/2019

สเต็ป 3

w

W

L

สเต็ป 4

W

W

D

L

สเต็ป 5

w

L

D

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 07/06/2019

สเต็ป 3

W

W

L

สเต็ป 4

D

W

D

W

สเต็ป 5

W

W

L

W

D