ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 22/09/2022

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

L

W

W

W

สเต็ป 5

L

L

l

L

l

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 21/09/2022

สเต็ป 3

L

W

W

สเต็ป 4

W

l

L

D

สเต็ป 5

L

W

W

l

D

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 20/09/2022

สเต็ป 3

w

l

W

สเต็ป 4

L

w

L

W

สเต็ป 5

w

L

W

w

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 19/09/2022

สเต็ป 3

W

l

W

สเต็ป 4

W

L

w

L

สเต็ป 5

W

l

W

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 18/09/2022

สเต็ป 3

W

l

w

สเต็ป 4

L

W

L

W

สเต็ป 5

W

L

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 17/09/2022

สเต็ป 3

W

w

L

สเต็ป 4

W

L

L

L

สเต็ป 5

W

L

W

W

l

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 16/09/2022

สเต็ป 3

W

W

L

สเต็ป 4

L

W

W

W

สเต็ป 5

L

L

L

l

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 15/09/2022

สเต็ป 3

w

W

W

สเต็ป 4

L

D

D

L

สเต็ป 5

W

D

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 14/09/2022

สเต็ป 3

W

l

w

สเต็ป 4

L

W

D

D

สเต็ป 5

W

L

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 13/09/2022

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

L

W

L

L

สเต็ป 5

D

L

w

l

L