ทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลัง

W = ได้เต็ม / w = ได้ครึ่ง / L = เสียเต็ม / l = เสียครึ่ง / D = เสมอ / P = เลื่อน

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 24/02/2020

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

W

W

P

W

สเต็ป 5

L

L

W

W

P

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 23/02/2020

สเต็ป 3

W

w

P

สเต็ป 4

W

W

P

L

สเต็ป 5

W

W

L

W

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 22/02/2020

สเต็ป 3

L

W

L

สเต็ป 4

l

L

L

w

สเต็ป 5

L

W

W

W

D

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 21/02/2020

สเต็ป 3

L

L

W

สเต็ป 4

D

W

W

l

สเต็ป 5

L

L

W

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 20/02/2020

สเต็ป 3

l

l

W

สเต็ป 4

L

L

D

L

สเต็ป 5

W

l

l

L

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 19/02/2020

สเต็ป 3

W

L

l

สเต็ป 4

W

D

W

l

สเต็ป 5

W

W

L

W

l

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 18/02/2020

สเต็ป 3

L

W

W

สเต็ป 4

W

W

w

L

สเต็ป 5

L

W

w

W

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 17/02/2020

สเต็ป 3

W

w

W

สเต็ป 4

L

L

w

L

สเต็ป 5

W

w

W

w

L

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 16/02/2020

สเต็ป 3

W

L

w

สเต็ป 4

D

L

L

W

สเต็ป 5

l

L

W

l

W

สรุปผลทีเด็ดสเต็ปแตกย้อนหลังวันที่ 15/02/2020

สเต็ป 3

D

L

L

สเต็ป 4

W

W

W

สเต็ป 5

W

L

W

W

D